Kto ma prawo do zachowku

Spadkodawca swobodnie rozporządza całym swoim majątkiem i zgodnie z jego wolą może skutecznie ograniczyć członków rodziny w spadkobraniu i ich prawie do dziedziczenia. Osoby te będą miały jednak roszczenie o zachowek czyli zapłatę sumy pieniężnej stanowiącej równowartość określonej części spadku. W chwili śmierci określone osoby z najbliższej rodziny nabywają prawo do dochodzenia zachowku.

Uprawnionymi do zachowku są osoby powołane do spadku z ustawy:

Osobom tym przysługuje prawo żądania od osób powołanych w testamencie do spadku sumy pieniężnej stanowiącej równowartość należnego im zachowku. Rodzice są uprawnieni do zachowku jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca nie miał dzieci, a wnuki – tylko w przypadku, gdy dzieci spadkodawcy nie żyją.